Kartoenale 2008

 

 

English version


THEMA 11de George van Raemdonckkartoenale 2008 : Smaak

REGLEMENT:

1. Deze kartoenwedstrijd staat open voor iedereen. De inschrijvers worden geacht het regelement te kennen,verklaren zich akkoord met de beslissingen en voorwaarden van dit reglement en met de beslissingen van de jury.

2. THEMA: SMAAK.
Zaken, handelingen, personen en/of gebeurtenissen moeten op een humoristische en artistiek verantwoorde manier uitgebeeld worden, zonder tekst of onderschriften. Er zijn geen beperkingen wat betreft kleur of techniek.

3. De werken moeten origineel zijn en nog niet eerdergepubliceerd of tentoongesteld. Er zijn geen beperkingen betreft het aantal ingezonden kartoens.

4. INZENDINGEN.
De werken worden, degelijk verpakt, niet opgerold, en op kosten van de inschrijver, verstuurd naar :

Gemeente Boechout – Dienst Cultuur
Jef Van Hoofplein 20
2530 Boechout

De uiterste datum voor deelname is : 9 augustus 2008.

5. FORMAAT.
De afmetingen van de inzendingen zijn verplicht vastgesteld op formaat A4 (21 cm. x 30 cm.). Naam, voornaam en volledig adres dienen op de rugzijde van elke kartoen vermeld.

6. PRIJZEN.
1. 1.500 EUR: Prijs George van Raemdonck, geschonken door het Gemeentebestuur.
2. 750 EUR: Prijs Gemeentelijke Culturele Raad.
3. 500 EUR: Prijs stad Lier, stad van de smaak 2008
4. 500 EUR: Prijs Zeppo bvba voorbehouden voor de best geplaatste deelnemer – 25 jaar.
5. 250 EUR: Prijs International Humour in Art vzw.
6. 150 EUR: Prijs Davidsfonds Boechout-Vremde voorbehouden voor de best geplaatste deelnemer
uit Vlaanderen.
7. 150 EUR: Prijs Willemsfonds Provinciaal verbond Antwerpen voorbehouden voor de best geplaatste deelnemer van de provincie Antwerpen.

7. Door het feit van deelname, geven alle deelnemers het recht aan de inrichter om ingezonden kartoens te publiceren, eventueel in dagbladen en tijdschriften, onder voorwaarde dat deze enkel de promotie van de kartoenist of de inrichters tot doel hebben. De deelnemers geven aan de
inrichters de toestemming de geselecteerde werken voor te stellen tijdens een rondreizende tentoonstelling.

8. De werken die bekroond werden met een geldprijs worden eigendom van de inrichters. De geselecteerde deelnemers ontvangen gratis een catalogus. Alle overige werken worden door de organisatoren na de tentoonstelling(en) slechts teruggezonden op uitdrukkelijk verzoek van de inzenders. Werken waarvan de terugzending niet wordt gevraagd zullen door de organisatoren worden overgemaakt aan het Europees Cartoon Centrum in Kruishoutem om aldaar te worden opgenomen in de permanente collectie. De inrichters kunnen niet aansprakelijk worden gesteld
voor eventuele beschadiging of verlies van de werken tijdens de verzending.

9. VERZEKERING EN VERKOOP.
Ontvangen werken worden door de inrichters verzekerd tot de dag van terugzending. De verzekeringswaarde is deze gelijk aan de waarde vermeld door de deelnemer op het inschrijvingsformulier. Bij ontstentenis van opgave, wordt elke werk verzekerd voor 10 (tien) euro. Ingezonden werken kunnen, indien gewenst door de deelnemer worden verkocht aan belangstellenden. De verkoopprijs is gelijk aan
de opgegeven verzekeringswaarde min 20 % administratiekosten ten voordele van de inrichters. De aangekochte werken zijn slechts beschikbaar voor de kopers na afloop van de tentoonstelling(en).

10. TENTOONSTELLING.
De prijsuitreiking, met vooropening van de tentoonstelling, heeft plaats op vrijdag 3 oktober 2008 in het gemeenschapscentrum Boechout-Vremde Vooruit. De tentoonstelling is toegankelijk voor het publiek van zaterdag 4 oktober 2008 tot zondag 2 november 2008 tijdens de openingsuren van het centrum.

11. JURY.
De jury met leden van de organiserende verenigingen, selecteert op zaterdag 23 augustus 2008 de werken die in aanmerking komen voor de tentoonstelling en duidt de prijswinnaars aan.

12. Biografische gegevens van de geselecteerde deelnemers worden in de tentoonstellingsruimte aangebracht. De deelnemers wordt gevraagd deze informatie te vermelden op het inschrijvingsformulier.


THEME 11th George van Raemdonck cartooncontest 2008 : Taste & Flavour

REGULATIONS :

1. This cartooncontest is open to everybody. The participants are expected to aknowledge the regulations and commmit themselves to accept its conditions and clauses as well as the jury’s resolutions.

2. THEME: TASTE.
Actions, persons and events must be depicted in a humorous and artistic way without text or subtitles. There are no restrictions concerning colour or technique.

3. The drawings munst be original and never before have been published or exhibited. There are no restrictions about the number of cartoons.

4. ENTRY.
The drawings must be sent solidly packed, not folded or rolled up, at the expenses of the subscriber, to:

Village Council of Boechout – Culture DPT
Jef Van Hoofplein 20
B-2530 Boechout
BELGIUM

Deadline: august 9, 2008.

5. SIZE:

The size of the drawings must be 21 x 30 cm (A4). Name, chistian name and address must be written on the back of each drawing. Please write ont the package “Sample without Value” to save customs expenses. 

6. PRIZES.
1. 1.500 eur: prize George van Raemdonck, given by the village council of Boechout.
2. 750 eur: prize of the cultural council of Boechout.
3. 500 eur: prize of the city of Lier, city of taste 2008
4. 500 eur: prize Zeppo bvba for the best participant -25 year.
5. 250 eur: prize International Humour in Art vzw.
6. 150 eur: prize Davidsfonds Boechout-Vremde for the best Flemish participant.

7. 150 eur: prize Willemsfonds Provinciaal verbond Antwerpen for the best participant of the province of Antwerpen. 

7. By taking part, all participants give the organizers the right to publish the cartoons in newspapers or magazines only for the purpose of promoting the contest. The participants give the organizers permission to show the selected works in a travelling exhibition.

8. The prize exhibits will become the property of the organizers. The selected participants will receive a free catalogue. Only o explicit request will remaining works be returned to the owners at the expenses of the organizers, who can not be held responsable for any loss of or damage to returned works. The organisers will transfer works, of which the sending back is not asked, to the European Cartoon Center in Kruishoutem to be part of its permanent collection.

9. INSURANCE AND SELLING CONDITIONS.
All works are insured during the period of the exhibition(s). The works are insured for the value mentioned on the form of tender, if no value is mentioned, the works will be insured at the value of 10 (ten) euro. Exhibiting works, if wished by the participants, can be sold to interested parties. The selling price is equal to the stated insurance value, minus 20 % administration costs for the organizers. The pruchased works can only be obtained at the end of the exhibition(s).

10. EXHIBITION.
Opening on Friday the 3rd of October 2008 at the community center Boechout Vremde Vooruit, St.-Bavoplein 17, 2530 Boechout, Belgium. The exhibition is open to the public from Saturday October 4 till Sunday November 2, 2008, during the openinghours of the center.

11. The jury selects the prize-winners and the cartoons for the exhibition.

12. Biographical data, in the possession of the organizers, will be exhibited in the exhibitionhall. Add these data, shown on the form of tender, to you entry.

11de GEORGE VAN RAEMDONCK KARTOENALE
De prijsuitreiking, met vooropening van de tentoonstelling, had plaats op vrijdag 3 oktober 2008 in theater Vooruit te Boechout en was aldaar te bekijken tijdens de maand oktober 2008.  Daarna ging ze op reis naar Lier waar ze in de maand november te bekijken was in de kapel en het leescafé van de bibliotheek aldaar.
We brengen U op de hoogte van de verdere reisavonturen van de kartoenale. De volledige kleuren catalogus van deze tentoonstelling is nog verkrijgbaar aan de prijs van 10 € + eventuele verzendingskosten. 

Kuczynski Pawel, Polen  1ste prijs George van Raemdonck met The flavour

 

 

Baggal Asgari Rahim, Iran    2de prijs van de cultuurraad van Boechout

Leurs Pol, Luxemburg    3de prijs van de stad Lier met The Taster 

Govaerts Willem, België    4de prijs Zeppo met    Foie gras
Profijn Stefaan, België    5de prijs IHA 

Tasco Tony, België    6de prijs Davidsfonds Boechout met concerto in parmaham 

Vernimmen Luc, België    7de Prijs Willemsfonds Antwerpen