Reglement (NL)

Reglement (NL)

vzw. International humour in art samen met het Gemeentebestuur van Boechout , de Boechoutse Culturele raad, Davidsfonds Boechout-Vremde  zijn blij hierbij te kunnen aankondigen: :

16de INTERNATIONALE GEORGE VAN RAEMDONCKKARTOENALE BOECHOUT BELGIE.

Onderwerp:
BRON

Deadline:
31 mei 2023

Prijzen:
1ste prijs:  1500 € Prijs George van Raemdonck – Gemeentebestuur Boechout
2de prijs:   1000 € Prijs S. Van Roosbroeck
3de prijs:   750 € Culturele Raad Boechout
4de  prijs:  500 € ZEPPO
5de prijs:   250 € IHA
6de prijs:   150 € DF-Boechout-Vremde (beste Vlaamse inzending)

…. Andere prijzen mogelijk, deze worden aangekondigd op de website….

Verzending:
Elke deelnemer mag maximum 10 werken digitaal verzenden via deze link.  De ontwerper moet in zijn e-mail de volgende inlichtingen vermelden: familienaam, voornaam, volledig adres, e-mailadres, telefoonnummer en geboortedatum  en de titel of nummer van elke werk. Deze elektronische verzending moet gebeuren vóór 31 mei 2023, in JPEG formaat van goede kwaliteit en max. 500 KB per tekening.  De inrichters gaan akkoord dat de werken in origineel per post worden verzonden enkel indien men over geen computer beschikt..

Uit deze e-mails zal de jury een selectie maken van 100 à 150 tekeningen en aan de makers van deze werken vragen de originelen te verzenden per post voor de keuze van de prijzen en de publicatie in de catalogus. Al deze originelen zullen tentoongesteld worden en opgenomen in de catalogus.  Hun afmetingen zijn DIN A4 (210x297mm),op goed kwaliteitspapier, niet gevouwen en zonder passe-partout.  Op de achterzijde van elke werk moet duidelijk  naam ,voornaam en volledig adres, e-mail adres, telefoonnummer en geboortedatum van de maker vermeld worden.  De deadline voor deze verzending is 17 juli 2023.

Techniek:
De techniek is vrij, zwart wit of in kleur, zonder onderschriften.  De organisators verkiezen klassieke kartoens maar digitaal ontworpen werken worden eveneens aanvaard maar niet teruggezonden. Deze laatste moeten getekend worden door hun ontwerper op de achterzijde en genummerd 1/1. Foto’s of kopie van origineel werk worden uitgesloten.

Tentoonstelling:
De opening van de tentoonstelling met prijsuitdeling  zal doorgaan op zaterdag 30 september 2023 om 19 u. in Theater Boechout Vooruit, St.-Bavoplein 17, Boechout waar ook de tentoonstelling wordt gehouden in de Foyer van 30 september 2023 tot 29 oktober 2023  gedurende de activiteiten in het Theater (zie: www.Boechout.be ) en ook speciaal op dinsdag 3 oktober (dag van de jaarmarkt in Boechout ) van 10 tot 17 u. en op zondag 29 oktober 2023 van 13 tot 17 u. Mogelijk zal de tentoonstelling op reis gaan en zal te zien zijn in andere steden en landen.

Terugzending:
Na de tentoonstellingen en enkel op uitdrukkelijk verzoek van de inzenders worden de geselecteerde werken die niet bekroond werden teruggezonden. De werken die een prijs bekwamen worden eigendom van iha vzw.   De organisators kunnen niet verantwoordelijk worden gesteld voor verlies of beschadiging der werken tijdens de eventuele terugzending. .

Catalogus:
De deelnemers wiens werk werd gekozen voor de tentoonstelling krijgen een digitale catalogus via pdf. Prijswinnaars en geselecteerde deelnemers krijgen een gedrukte catalogus wanneer zij de de opening van de tentoonstelling bijwonen.

Resultaten:
De resultaten van deze wedstrijd zullen gepubliceerd worden op de website  www.iha.be na 30 september 2023.  De prijswinnaars zullen persoonlijk verwittigd worden per e-mail of telefoon.  De beslissingen van de jury, die bijeenkomt op 22 juli 2023 zijn niet betwistbaar.

Copyright:
De geselecteerde deelnemers geven toelating aan de organisatoren om hun werk te gebruiken voor de promotie van de kunstenaar en dit evenement, al het andere copyright blijft eigendom van de kunstenaars.

Algemeenheden:
De werken mogen nog niet bekroond zijn.  Door deel te nemen aan deze wedstrijd verklaren de deelnemers zich akkoord met de bovenvermelde regels.

Adres waarnaar de originelen moeten verzonden worden :
Cultuurdienst gemeente BOECHOUT
George van Raemdonck Kartoenale
Jef van Hoofplein 21/A
B2530  Boechout
België

Meer informatie :
Ronald Vanoystaeyen ( iha@yucom.be – Tel.: 32.(0)3.455.58.44.)
Cultuurdienst Boechout (cultuur@boechout.be – Tel:32.(0)3.460.06.84)

VEEL GELUK!